ПРИХОЖИЕ
Изготовим прихожую по Вашим размерам.
Звоните по тел.: 931-91-07 или пишете на e-mail: avtormeb@mail.ru